Txanela proiektua

Txanela proiektua

 

Txanela proiektua derrigorrezko Lehen Hezkuntzako ikasmateriala da. Haur Hezkuntzan Urtxintxa proiektuarekin hasitako ibilbidearen jarraipen modura aurkezten den proiektu honek bi etapen arteko zubi lana batetik eta Lehen Hezkuntzaren oinarriak finkatzen laguntzearena bestetik ditu helburu. Lehen Hezkuntza etapa zabala den heinean (6-12 urte), eta ziklo bakoitzak bere zeregina duenez hezkuntza-prozesuan, hauen arteko eta beste etapekiko loturak zainduaz curriculum-eskaintza koherente, bateratu eta egokia eskaintzeko asmotan sortua da.

Lehen Hezkuntzako proiektuak, TXANELA proiektuak alegia, Haur Hezkuntzako URTXINTXA proiektuak biltzen dituen hainbat ezaugarri gordeaz, haurren garapena sustatzeko elementu berriak ere eskaintzen ditu, IKT konpetentziak horien artean. TXANELA PROIEKTUAK, besteak beste, honoko ezaugarriak lituzke:

 

Ezaugarri nagusiak

 

Haurra bere osotasunean hartzen duen proiektua

 • Gaitasunen garapenean oinarritua

 • Ikaskuntza esanguratsua eskaintzen duena eta ikasle aktiboaren bila dabilena

 • Haurraren etengabeko motibazioa bultzatzen duena

 • Aniztasuna errespetatzen duena

 • Balioen eta jarreren hezkuntzarekin konprometitua

 

Euskal Herri osorako egina

 • Herrialde guztietako erreferentziak jasotzen dituena

 • Jatorriz euskaldun nahiz erdaldun diren haurrak euskaraz eta curriculum bateratuan hezteko proposamena

 • Curriculumaren euskal dimentsioari garrantzia ematen diana

 • Euskalduntasunetik abiatuz, kultura unibertsalerako bidea egiten duena

 

Diseinu bateratu eta eraginkorra

 • Derrigorrezko Hezkuntzarako curriculum deskribapen bateratua

 • Hezkuntza asmoak argi eta zuzen azaltzen dituena

 • Irakasleen berrikuntzaren eta trebakuntzaren bultzatzailea

 • Edukiak lantzeko era askotako euskarriak integratzen dítuen proiektua

 

Zehar lerroak

 • Sexu-berdintasunerako hezkuntza eta hezkidetza

 • Giza eskubideak, harremanak eta Bake Hezkuntza

 • Osasun Hezkuntza

 • Kontsumorako Hezkuntza

 • Gizarte-komunikabide Hezkuntza

 • Bide-Hezkuntza

 

Irizpide metodologikoak

 • Globalizazioa

 • Ikuspegi eraikitzailea

 • Ikaslearen kudeaketarako taldekatzeari eta elkarrekintzari buruzko deskribapenekin

 • Denboraren, espazioaren eta baliabideen ustiaketarako orientabideekin

 • Gurasoekiko harremanak bideratzeko proposamenekin